H.s.V. nooit gedacht

Vissen is ontspannen, ontspannen is rust, rust is vangen.

Lidmaatschap!

Uw lidmaatschap van HSV Nooit Gedacht te Nieuwolda en de daarbij horende VIS pas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.

Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan HSV Nooit Gedacht vooraf contributie verschuldigd. De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe VIS pas vr 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de VIS pas.

 

De zogenaamde VIS pas worden op naam verstrek en zijn gekoppeld aan onze en de Federale ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap/ mutaties persoonlijke gegevens:

Wilt u uw lidmaatschap bij HSV Nooit Gedacht opzeggen en gn VIS pas meer wilt ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vr 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar/seizoen schriftelijk opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan bent u alsnog de contributie verschuldigd.

  

Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vr 1 oktober schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Royement:

Hebt u vr 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar uw lidmaatschap niet opgezegd of uw VIS pas vr 1 januari van het nieuwe jaar/seizoen niet afgenomen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u als lid te royeren.

 

Dit houdt in dat er een vermelding in de database van de vereniging en de federatie komt te staan dat u nog contributie verschuldigd bent aan
HSV Nooit Gedacht.

 

Dit royement wordt pas opgeheven als u zich opnieuw aanmeld bij HSV Nooit Gedacht om lid te worden met bijbetaling van extra administratiekosten.
Wilt u lid worden van een andere vereniging, dan is dat alleen mogelijk als u de nog openstaande contributie aan HSV Nooit Gedacht voldoet om het royement op te heffen.

 

 

 

De contributie bedraagt 7,- voor het gehele jaar.
(excl. Landelijke afdracht federatie)Aanmelden:

U kunt hier online Uw VIS pas aanvragen.